Typ 10: leren typen in een handomdraai!

Typ 10 is een programma voor kinderen waarbij er geleerd wordt om met 10 vingers blind te typen. De methode “Typ 10” maakt gebruik van verschillende zintuigen en leerkanalen nl. visueel, auditief, proprioceptief, geheugen, voorstellingsvermogen,…

Er wordt geen nadruk gelegd op snelheid en tempo,  zoals bij de meeste andere typprogramma’s. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken en niet zo zeer op het genereren van een hoge typsnelheid. Het tempo komt later wel!  

Deze methode is geschikt voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie of andere leerstoornissen (bv. Autisme, ADHD,…). Deze kinderen hebben het vaak moeilijk met nauwkeurigheid van schrijven en schrijftempo. Hier kan schrijven in de klas op sommige momenten vervangen worden door typen.

Kenmerken:

  • 10 lessen om blind te leren typen

  • de lessen gaan door in de praktijk

  • Voor élk kind vanaf 9 jaar

  • Persoonlijke begeleiding, speels leren typen zonder tijdsdruk!       

  • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

www.typ10.be                                                                                                                                                      

Logo Typ 10 2.png