Binnen de psychomotoriek gebruiken we de motoriek en bewegen als ingangspoort om iets bij het kind te veranderen, zowel op motorische, cognitief als emotioneel vlak.

​Na een uitgebreide testafname wordt voor ieder kind een individueel programma op maat uitgewerkt. Motorische en schoolse vaardigheden worden spelenderwijs gestimuleerd. Hierbij staat de hulpvraag van het kind, de ouders en de school centraal.

​De kinderen kunnen problemen ondervinden op vlak van:

  • Grove motoriek:

Bv. statisch en dynamisch evenwicht, balvaardigheid, springen, fietsen,…

 

  • ​Fijne motoriek:

Bv. knippen en plakken, manipulatie van kleine voorwerpen,…

 

  • ​Schrijfmotoriek:

Bv. foutieve pengreep, problemen met lettervorming, te traag schrijftempo, schrijfkramp,…

  • Visueel-ruimtelijk inzicht:

Bv. puzzelen, blokconstructie nabouwen, ruimtelijke begrippen boven/onder/links/rechts,…

 

  • ​ Coördinatie en lateralisatie

Bv. overkruisen van de middellijn en handvoorkeur

 

  • Aandacht en werkhouding

 

  • Motorische planning en organisatie

IMG_20160625_102039.jpg
IMG_20160625_103315.jpg
20201101_210749.jpg