Wat is plagiocephalometrie?

 

Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. PCM kan gebruikt worden voor discriminatief (de mate van afwijking t.o.v. het normale) en longitudinaal (ontwikkeling in de tijd) onderzoek.

Binnen onze praktijk zijn wij als kinderkine opgeleid om een plagiocephalometrie meting te doen. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u (telefonisch) contact met ons opnemen. Er wordt een onderzoek gedaan bij jouw kind. Dit onderzoek is belangrijk, om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de voorkeurshouding.

Hoe wordt de meting gedaan?

Een bandje wordt om het hoofdje aangebracht. Dit bandje wordt na enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. Met behulp van deze afdruk kan berekend worden wat het de ernst van de afplatting is.