Intakegesprek

U kunt zich telefonisch aanmelden voor een eerste afspraak na doorverwijzing van de huisarts, kinderarts, school, kind en gezin of indien u zelf bezorgdheden hebt rond de motoriek van uw kind.

Bij de eerste intake wordt gevraagd om een klevertje van de mutualiteit en het kinevoorschrift mee te brengen.

Tijdens een eerste gesprek worden de moeilijkheden en bezorgdheden van het kind besproken, dit om de hulpvraag zo specifiek mogelijk te bepalen.

Motorisch onderzoek

Vanuit de hulpvraag worden de nodige gestandaardiseerde en genormeerde testen afgenomen om de sterktes en zwaktes van het kind in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kan er een individueel behandelingsplan opgesteld worden.

​Uiteindelijk wordt er een verslag gemaakt van het onderzoek. Aan de hand van dit verslag kunnen andere betrokken partijen (artsen, leerkrachten, zorgcoördinator, CLB,..) op de hoogte gebracht worden van de onderzoeksresultaten, om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te bekomen.

Adviesgesprek

De resultaten van het onderzoek worden met de patiënt/ouders besproken.  Indien noodzakelijk kan er therapie opgestart worden.

IMG_20160625_104740.jpg