Wanneer u wordt doorverwezen door de kinderarts, Kind&Gezin, CLB, door de school of u gewoon zelf wat bezorgdheden heeft, is het belangrijk dat wij een goed beeld hebben van het kunnen van uw baby of kind.

U kan daarom bij ons in de praktijk terecht voor een motorisch onderzoek. Er wordt gestart met een intake gesprek met de ouders. Hieruit proberen we een volledig beeld te vormen van de ontwikkeling van het kind en zijn omgeving. Hierna wordt de motoriek geobserveerd of getest aan de hand van gestandaardiseerde tests:

  • Observatie van motoriek bij baby’s en peuters a.d.h.v. Alberta Infant Motor Scale (AIMS)

  • Onderzoek kinderen met aangeboren en niet-aangeboren hersenletsels

  • Psychomotorisch onderzoek:

 Onderzoek van de grove en fijne motoriek a.d.h.v. Movement ABC-2

 Lateralisatie-onderzoek

 Visueel-ruimtelijk onderzoek

 Onderzoek schrijfkwaliteit en -snelheid a.d.h.v. SOS (Systematische

 Opsporing van Schrijfproblemen)

Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt met de resultaten.

Indien nodig wordt een therapievoorstel gedaan.

Therapie opstarten na een onderzoek is niet steeds nodig.

U kan ook in de praktijk terecht voor enkel een motorisch onderzoek.

                                                                                                             

Kinderkine
Ledeberg
Jacques Eggermontstraat 26/002
9050 Ledeberg