Algemene nuttige links:

  • Belgische Bobathvereniging: www.bobath.be 

  • Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen: www.cosgent.be

  • Dienst vroegbegeleiding voor kinderen met motorische beperking:

        www.dekangoeroe.be

  • Oudervereniging Syndroom van down:

      www.downsyndroom.eu/de-vereniging

  • Vereniging kinderen met een fysieke beperking:

       www.bosk.nl

  • Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen:

       www.vvoc.be

Info over leerstoornissen:

  • Info over ADHD:

        www.zitstil.be 

  • Info over Autisme:

       www.participate-autisme.be

       www.autismevlaanderen.be

  • Dienst vroegbegeleiding  voor kinderen met autisme Tanderuis:

       www.thuisbegeleidingautisme.be

Kinderkine
Ledeberg
Jacques Eggermontstraat 26/002
9050 Ledeberg