Bobath therapie wordt toegepast bij baby's, kinderen en adolescenten met heel uiteenlopende problemen bv. bij vertraagde of variante ontwikkeling; bij neurologische problemen zoals CP (Cerebrale Parese), spina bifida en NAH (niet-aangeboren hersenletsels); bij prematuriteit, bij spierziekten en bij metabole aandoeningen. 

 

In de therapie wordt uw kind gestimuleerd in zijn/haar motorische ontwikkeling. In de vroege ontwikkeling doorloopt een kind de verschillende motorische mijlpalen zoals omrollen, sluipen, zitten, kruipen,… Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling van de vroege motoriek vertraagd, variant of afwijkend verlopen. De therapie richt zich erop om zowel de bewegingskwaliteit als het verwerven van de motorische mijlpalen te stimuleren. Ouders worden sterk betrokken tijdens de therapie en krijgen advies en tips mee naar huis.

Bij  de behandeling van kinderen met neurologische aandoeningen zal in de eerste plaats de spierspanning genormaliseerd worden. Vervolgens zal het kind met de hulp van de therapeut de juiste houdingen en bewegingspatronen aanleren. Door herhaling van deze patronen krijgt het kind de mogelijkheid om een betere controle te verwerven over zijn motoriek. Er wordt ook advies gegeven rond positionering, aangepaste hulpmiddelen, voorkomen van orthopedische problemen,...

Ouders die geconfronteerd worden met de diagnose van cerebrale parese (CP) en die meer informatie wensen, kunnen steeds in onze praktijk of op de website van de Belgische Bobathvereniging terecht voor meer informatie.

www.bobath.be