Autogene drainage wordt toegepast bij baby’s en kinderen met recidiverende luchtweginfecties, longontsteking, spierziekten,… De therapie is gebaseerd op de principes van  Chevalier en Postiaux.

​We leren de kinderen om zelf hun slijmen te localiseren en op te hoesten. Vaak wordt er gebruik gemaakt van fixatiebanden om compensaties van de borstkas te verminderen.

Bij hele jonge kinderen, die nog niet zelf kunnen meewerken, spreken we van geassisteerde autogene drainage. Verder worden technieken en hulpmiddelen gebruikt als PEP, Flutter en bouncing.

Er wordt ook informatie aan de ouders verschaft over het correct gebruik van aërosol, puffers  en het correct uitvoeren van neusspoelingen.